നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » TEACHER SENDS NUDE SELFIE TO STUDENTS MOTHER

    വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് നഗ്നസെൽഫി അയച്ചു കൊടുത്തു; അധ്യാപകന് ഇനി അഴിയെണ്ണാം

    Teacher sends nude selfie to student's mother | ഫേസ്ബുക് വഴി കുട്ടിയുടെ അമ്മയും അധ്യാപകനും കുറച്ചു നാളുകളായി ചാറ്റിംഗ് ചെയ്തിരുന്നു