നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN HORRIFIED TO DISCOVER CAMERAS AND TWO WAY MIRROR IN WALL OF NEW HOME 1

    പുതുതായി വാങ്ങിയ വീടിന്റെ കുളിമുറിയിൽ കയറിയ യുവതിയെ കാത്തിരുന്നത് ഒളിക്യാമറയും ടു വേ മിററും

    എല്ലാവർക്കും സംശയമായതോടെ അന്നാബെല്‍ മൈക്കല്‍സൺ എന്ന പതിനെട്ടുകാരി കണ്ണാടി ഇളക്കിമാറ്റി. കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽ ‌ഒരു ക്യാമറ. കൂടാതെ കണ്ണാടിയാകട്ടെ ടു വേയും.

    )}