നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN SUB INSPECTOR CARRIES DEAD BODY FOR TWO KILOMETRES

    മനുഷ്യത്വത്തിന് മാതൃക; മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റി വനിതാ എസ്ഐ

    മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾ ആരും തയ്യാറായില്ല. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി മൃതദേഹം ചുമലിലേറ്റിയത്

    )}