നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » career » GOVERNOR ARIF MOHAMMAD KHAN SAYS KERALA IS AHEAD IN HEALTHCARE

    കേരളീയ വേഷത്തിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും വിദ്യാർഥികളും; 14,229 പേർ ഡോക്ടർമാരായി

    കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സര്‍വകലാശാലയില്‍ പതിനാലാമത് ബിരുദദാനച്ചടങ്ങില്‍ കേരളീയ വേഷമണിഞ്ഞ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും വിദ്യാർഥികളും.

    )}