നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » COVID 19 MORE CASE REPORTED IN NEWZEALAND AS MALAYALI COMMUNITY TENSED

    Covid 19 | ന്യൂസിലാൻഡിൽ കോവിഡ് 19 വ്യാപിക്കുന്നു; അതിർത്തികൾ അടച്ചു; മലയാളികൾ ആശങ്കയിൽ

    ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഒരു ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളറിനു 41 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുശേഷമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യം ഇത്രയും ഇടിയുന്നത്.

    )}