നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » COVID19 COVID DEATH EXCEEDS 1000 IN KERALA GG TV

    Covid 19| 1000 കടന്ന് കോവിഡ് മരണം; 70 ശതമാനത്തിലധികവും 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവർ

    ഇതുവരെ മരിച്ചതിൽ 720 പേരും 60 വയസ്സിലേറെ പ്രായമുള്ളവരാണ്. അതായത് 70 ശതമാനത്തിലധികം മരണവും 60 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. റിപ്പോർട്ട് : ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ