നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR VIJAY PAYS THE ENTIRE ENTRY TAX FOR HIS ROLLS ROYCE CAR

    നടൻ വിജയ്‌ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആഡംബര കാറിന്റെ നികുതി പൂർണമായും അടച്ചു; നടപടി കോടതിയുടെ ശകാരം കേട്ടതിന് ശേഷം

    നേരത്തെ അടച്ച 8 ലക്ഷത്തിനു പുറമേ 32 ലക്ഷം രൂപ കൂടിയാണ് അടച്ചത്.