നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » CINE WORLD APPLAUDS HEALTH MINISTER K K SHAILAJAS INITIATIVE IN CORONA COMBAT DRIVE

    തീയിൽ കുരുത്തതാണ് ടീച്ചറമ്മ; ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഷൈലജക്ക് സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹം

    Cine world applauds Health Minister K K Shailaja's initiative in Corona combat drive | കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്താനുള്ള സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ഷൈലജക്ക് പൂച്ചെണ്ടുകളും അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി സിനിമാ ലോകം ഒപ്പം ചേരുന്നു

    )}