നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DURGA KRISHNA POSTS A SERIES OF PHOTOS TO ANNOUNCE HER WEDDING WITH BEAU ARJUN RAVINDRAN

    Durga Krishna wedding | ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണയ്ക്ക് മീനത്തിൽ താലികെട്ട്; 'സേവ് ദി ഡേറ്റുമായി' താരം

    Durga Krishna posts a series of photos to announce her wedding with beau Arjun Ravindran | വിമാനം, പ്രേതം 2 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ നടി ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ വിവാഹിതയാവുന്നു

    )}