നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOHANLAL AND MG SREEKUMAR HAVE THE SAME BIRTHSTAR

    ഇന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ജന്മനാളാണിന്ന്; മോഹൻലാലിനും എം.ജി. ശ്രീകുമാറിനും പിറന്നാൾ ഒരേദിവസം

    Mohanlal and MG Sreekumar have the same birth star | മോഹൻലാലും എം.ജി. ശ്രീകുമാറും തമ്മിൽ സ്കൂൾകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദമാണ്