നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SUSHANT SINGH RAJPUT DEATH RHEA WAS GIVING POISON TO MY SON SAYS SUSHANT S FATHER

    Sushant Singh Rajput| 'മകന് അവൾ വിഷം നൽകി; സുശാന്തിനെ കൊന്നത് റിയ': അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പിതാവ് കെ കെ സിംഗ്

    റിയ ചക്രബർത്തി സുശാന്തിന് വിഷം നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും റിയയാണ് സുശാന്തിന്റെ കൊലപാതകിയെന്നും കെകെ സിംഗ് പറഞ്ഞു.