നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » VINOD KOVOOR AND FRIENDS GET INTO FISH VENDING MM TV

    Vinod Kovoor | കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മീൻ കച്ചവടം ആരംഭിച്ച് നടൻ വിനോദ് കോവൂർ

    സീരിയലിലെ കഥാപാത്രത്തെ പോലെ ജീവിതത്തിലും മത്സ്യക്കച്ചവടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെ വിനോദ് കോവൂരിന്റെ ഫിഷ് സ്റ്റാൾ കാണാനും മീൻ വാങ്ങിക്കാനും നിരവധി പേരെത്തുന്നുണ്ട്

    )}