നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » EXPATS CAN NOW BUY PROPERTY IN OMAN

    പ്രവാസികൾക്ക് ഫ്ലാറ്റുകളും ഓഫീസുകളും സ്വന്തമാക്കാം: പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഒമാൻ

    രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലധികമായി രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മസ്‌കത്ത് ഗവര്‍ണറേറ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ.

    )}