നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » AMIT SHA HINTS ABOUT CHANGES IN CAB AFTER CHRITSMAS

    ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കും; പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി അമിത്ഷാ

    നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് അവർ അഭ്യാർഥിച്ചു. ക്രിസ്മസിന് ശേഷം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു- അമിത്ഷാ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി

    )}