നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » india » ASSAM WANTS COUPLES TO DISCLOSE THEIR RELIGION AND INCOME BEFORE MARRIAGE

  കല്യാണം കഴിക്കണോ? ആദ്യം മതം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം; പിന്നെ വരുമാനവും എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കണം

  മതം മാത്രമല്ല ജോലിയും വരുമാനവും വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അസം മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

  • News18
  • |
  )}