നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » INDIAN RAILWAYS CANCELS ALL TRAIN TICKETS TILL JUNE 30 BOOKED BEFORE LOCKDOWN

    ജൂൺ 30 വരെ ട്രെയിനുകൾ ഓടില്ല; ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കി റെയിൽവേ; ഓടുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ മാത്രം

    Railway cancels All Train Tickets Tills June 31 | കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി മാർച്ച് 22 ന് റെയിൽ‌വേ യാത്രാ ട്രെയിൻ സർവീസ് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു

    )}