നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » ipl » IPL 2020 BCCI GETS GOVERNMENT NOD FOR IPL IN UAE LEAGUE CHAIRMAN BRIJESH PATEL

    IPL 2020 | ഐപിഎൽ യുഎഇയിൽ നടത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നൽകി

    കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള ആർ‌ടി-പി‌സി‌ആർ ടെസ്റ്റുകൾ യുഎഇയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് 24 മുമ്പ് ടീമുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

    )}