നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HOLDING HANDS TO THE WORLD OF KNOWLEDGE PINARAYI VIJAYAN ON EZHUTHINIRUTH NJ TV

    അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച്; നക്ഷത്രയ്ക്കും ജനികയ്ക്കും ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

    ഭാര്യ കമലയുടെ സഹോദരന്റെ മക്കളുടെ കുട്ടികളൾക്കാണ് പിണറായി വിജയൻ  ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചത്.

    )}