നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MASS CULLING OF DUCKS STARTED IN ALAPPUZHA AND KOTTAYAM DISTRICTS AFTER BIRD FLU REPORTED

    പക്ഷിപ്പനി: കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ആദ്യദിനം കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കിയത് കാൽ ലക്ഷത്തോളം താറാവുകളെ

    ആലപ്പുഴയിൽ 20,330 ഉം കോട്ടയത്ത് 3500ഉം താറാവുകളെയാണ് കൊന്നുകത്തിച്ചത്. നടപടികൾ ഇന്നും തുടരും