നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » RAHUL TWEETED GANDHI S DEATH BECOME COVER PAGE OF BUDGET PRESENTED BY THOMAS ISAAC

    രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത 'ഗാന്ധിയുടെ മരണം' ബജറ്റിലും; വരച്ചത് ടോം വട്ടക്കുഴി

    ടോം വട്ടക്കുഴിയെന്ന മുവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയായ ചിത്രകാരന്റേതാണ് ഈ പെയിന്റിംഗ്.

    • |
    )}