നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TWO CANDIDATES FOUGHT AN ELECTION FOR MUSLIM LEAGUE IN PERINTHALMANNA TV ACV

    ഒരു വാർഡിൽ ലീഗിന് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; ജയിക്കുന്നവരെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം

    ഇതെന്താണിങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. ഒരു സൗഹൃദമത്സരമായി കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് വിശദീകരണം

    )}