നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » WE NEED TO RENOVATE OUR SCHOOL SNEHA REQUEST TO THOMAS ISAAC NJ TV

    Kerala Budget 2021| 'ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളൊന്ന് ശരിയാക്കണം'; തന്റെ കവിത ചൊല്ലിയ ധനമന്ത്രിയോട് സ്നേഹയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്

    കുഴൽമന്ദം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ എട്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി സ്നേഹയുടെ കവിത ചൊല്ലിയാണ് ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് (റിപ്പോർട്ട്: പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി)

    )}