നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » KAREENA KAPOOR ON WHY SHE WAS OUTSPOKEN ON SEX DRIVE

    Kareena Kapoor | ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ കുറിച്ച് കരീന തുറന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമെന്ത്? പുസ്തകത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നിൽ

    Kareena Kapoor on why she was outspoken on sex drive | ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി കരീന കപൂർ

    )}