നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN IF YOU VOTE GEETHU MOHANDAS TO BE FIRST INDIAN WOMAN COMPLETING FJALLRAVEN POLAR TV VVG

    തണുത്തുറഞ്ഞ ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ സാഹസിക യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി മലയാളി പെൺകുട്ടി; നിങ്ങൾ പിന്തുണച്ചാൽ ചരിത്രമാകും

    തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞ് മാത്രം നിറഞ്ഞ ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ ആണ് യാത്ര. സ്വീഡൻ , ഫിൻലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന 300 കെഎം ദൂരം ആണ് യാത്രാ പഥം.

    )}