നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN MISS KERALA 2019 ANCY KABEER SAYS ABOUT THAT MOMENT BECAME WINNER1 TV CMT

    ഷെയ്ൻ നിഗം കിരീടം ചൂടിച്ച നിമിഷം മനസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്; മിസ് കേരള 2019 അൻസി കബീർ പറയുന്നു

    സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരു കൈനോക്കാം,മോഡലിംഗ് അല്ല ലക്ഷ്യമെന്ന് അൻസി കബീർ. റിപ്പോർട്ട് : സിമി തോമസ്

    )}