നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN PRIYANCA RADHAKRISHNAN MARIA THATTIL AND NITHYA RAMAN 3 MALAYALEE WOMEN WHO MADE HEADLINES IN THE WORLD MEDIA IN A WEEK

    'അഭിമാനം ഈ പെൺകൊടികൾ'; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിൽ നിറഞ്ഞ മൂന്ന് മലയാളി വനിതകൾ

    കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നു വനിതകൾ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചു. മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയ ആ വനിതകളെ അറിയാം.

    )}