നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN SARAH TAYLOR SHARES HER NUDE PHOTO FOR A CAUSE WITH A MESSAGE FOR ALL THE WOMEN

    'നഗ്ന ഫോട്ടോയെടുത്തത് വെറുതയല്ല'; ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയ്നുമായി വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ

    വനിതകളിലെ മാനസികാരോഗ്യ ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്

    )}