നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » life » WOMEN VIJAYAWADA GIRL EARNING LAKHS OF INCOME BY TRAVELING AND EATING VARIETY FOOD

  ഫുഡ് അടിച്ച് കറങ്ങി നടന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി സമ്പാദിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ

  ഭക്ഷണ-യാത്രാ പ്രേമിയായ സീമ 2016 ൽ പാണ്ട റിവ്യൂസ് എന്ന പേരിൽ തന്റെ ഭക്ഷണ ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചു. സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും വിജയവാഡയുടെ പാചക ഭൂപടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു ഇത് 

  • News18
  • |
  )}