നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO BMW IX ELECTRIC SUV INDIA LAUNCH IN DECEMBER SEE DESIGN FEATURES TRANSPG

    BMW iX Electric SUV| തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐഎക്സ്; ഡിസംബർ 13ന് എത്തും

    ഔഡിയുടെ ക്യു ഫോർ സ്പോർട് ബാക്ക് ഇ ട്രോൺ കൺസപ്റ്റും മെഴ്സീഡിസിന്റെ ഇക്യുസിയുമാണ് ഐ എക്സ് SUVയുടെ എതിരാളികൾ.