നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO KNOW TOP 10 SAFETY CARS IN INDIA TATA PUNCH MICRO SUV MAHINDRA XUV 300 TATA ALTROZ GH

    Safest Cars in India| കാർ വാങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ഇന്ത്യയിൽ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻനിരയിലുള്ള പത്ത് കാറുകൾ

    കാറുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (Safety Features) നൽകുന്ന മികച്ച കാറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ആഗോള ഓട്ടോമോട്ടീവ് സുരക്ഷാ വാച്ച്‌ഡോഗാണ് ന്യൂ കാർ അസസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം

    )}