നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO KTM HAS REVEALED THE NEW KTM RC 390 SEE DESIGN FEATURES IN DETAIL TRANSPG

    KTM RC 390| കെടിഎം ആർസി 390 അടുത്തവർഷം ഇന്ത്യയിൽ; സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ സവിശേഷതകൾ അറിയാം

    കെടിഎം ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ 2022 കെടിഎം ആർസി 390 അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് അറിയാം.

    )}