നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO NEW CAR FALLS DOWN FROM FIRST FLOOR OF THE SHOWROOM

    പുത്തൻ കാർ ഷോറൂമിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നതിനിടെ അപകടം; ഒന്നാം നിലയിൽനിന്ന് താഴെ വീണു

    കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഉടമ അബദ്ധത്തിൽ ആക്സിലേറ്ററിൽ കാൽ അമർത്തുകയായിരുന്നു.

    )}