നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » nattu-varthamanam » ATHIYAMBUR LIBRARY HOSTS YOUTH FESTIVAL CONTESTANT NEW

    കലോത്സവത്തിനെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വായനശാല; കുട്ടികളെ യാത്രയാക്കാൻ നാട്ടാർക്കൊപ്പം മന്ത്രിയുമെത്തി

    കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴും നാൾ, ഇവിടെ ഉളളവർ ആ വായനശാല യുടെ മുൻപിൽ ഒരുമിച്ചു...കലോത്സവത്തിന് നാട്ടിലെത്തിയ ആലത്തൂ രിലെ കുട്ടികളെ യാത്ര അയക്കാൻ.. നാടിന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കാൻ... അതിന് എത്തിയത് ആകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥും... റിപ്പോർട്ടും ചിത്രങ്ങളും- സി.വി അനുമോദ്