നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » CORONAVIRUS CHINA DEATH TOLL EXCEEDS 1600

    Corona Virus: മരണം 1655 ആയി; പുതുതമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു

    രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 68,500 ആയി.

    )}