നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » RIGHT FOR ABORTION WOMEN IN ARGENTINA PROTEST

    ഗർഭഛിദ്രം നിയമവിധേയമാക്കണം; അർജന്റീനയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി സ്ത്രീകൾ

    സുരക്ഷിതവും സൗജന്യവുമായി ഗർഭഛിദ്രം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.

    )}