ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » robot-as-guest-at-school-platinum-jubilee-celebration

സ്കൂൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ വേദിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി റോബോട്ട്

Kerala18:32 PM January 24, 2020

സ്കൂൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ വേദിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി റോബോട്ട്

News18 Malayalam

സ്കൂൾ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ വേദിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി റോബോട്ട്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV