ഗൗരിയമ്മ എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഭരിച്ചില്ല ? ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആര്?

Life13:58 PM July 07, 2020

അസാധാരണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തയായ വനിതയുടെ ഗൗരിയമ്മയുടെ 102 വർഷങ്ങളിലൂടെ ന്യൂസ് 18 കേരളം ചീഫ് കോപ്പി എഡിറ്റർ അനൂപ് പരമേശ്വരൻ

News18 Malayalam

അസാധാരണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തയായ വനിതയുടെ ഗൗരിയമ്മയുടെ 102 വർഷങ്ങളിലൂടെ ന്യൂസ് 18 കേരളം ചീഫ് കോപ്പി എഡിറ്റർ അനൂപ് പരമേശ്വരൻ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading