ഹോം » വീഡിയോ » TV Shows » sandakozhi-news-18-special-programme-on-kozhipporu-in-tamilnadu

സണ്ടക്കോഴി: നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നടക്കുന്ന കോഴിപ്പോരുകൾ

Kerala19:30 PM June 28, 2020

പോരുകോഴികളെ വളർത്തുന്നത് അഭിമാനമായി ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ചില ഗ്രാമവാസികൾ കരുതുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് മത്സരങ്ങൾക്ക് പുറമെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ തീർക്കാനും കോഴിപ്പോര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുള്ള കോഴിപ്പോരിനെക്കുറിച്ച്...

News18 Malayalam

പോരുകോഴികളെ വളർത്തുന്നത് അഭിമാനമായി ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ചില ഗ്രാമവാസികൾ കരുതുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് മത്സരങ്ങൾക്ക് പുറമെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ തീർക്കാനും കോഴിപ്പോര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുള്ള കോഴിപ്പോരിനെക്കുറിച്ച്...

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading