നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » WOMAN STABS HER HUSBAND UPON FINDING A PICTURE OF HER YOUNGER SELF IN HIS PHONE

    ഭർത്താവിന്റെ ഫോണിൽ യുവതിയുടെ ചിത്രം കണ്ട ദേഷ്യത്തിൽ കുത്തിവീഴ്ത്തി ഭാര്യ; പക്ഷെ സംഭവത്തിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്

    Woman stabs her husband upon finding a picture of her younger self in his phone | ഫോണിലെ യഥാർത്ഥ മുഖം ആരുടെതെന്ന് ഭാര്യ അറിഞ്ഞത് കുത്തിവീഴ്ത്തിയ ശേഷം. ട്വിസ്റ്റ്.

    )}