നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ASHA SHARATH JOINED THE SETS OF DRISHYAM 2

    Drishyam 2 | ഐ.ജി. ഗീതാ പ്രഭാകർ ജോർജുകുട്ടിയോട് പ്രതികാരം ചോദിയ്ക്കുമോ? ദൃശ്യം 2ൽ ആശ ശരത്തും വരുന്നു

    Asha Sharath joined the sets of Drishyam 2 | വരുണിന്റെ തിരോധാനം കൊലപാതകമെന്ന് കണ്ടെത്താനാണോ ഗീത പ്രഭാകറിന്റെ വരവ്?

    )}