നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » GOURI G KISHAN POSTS IMAGES FROM DAYS SPENT IN BENGALURU

    96ലെ ജാനുവായ ഗൗരിയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്; നഗരത്തിലെ ഓർമ്മകളുമായി താരം

    Gouri G Kishan posts images from days spent in Bengaluru | തലമുടി മെടഞ്ഞ്‌ റിബൺ കെട്ടി ആദ്യ ചിത്രത്തിലെത്തിയ ഗൗരി അടിപൊളി സിറ്റി ഗേൾ ലുക്കിൽ

    )}