നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » IT WAS REALLY AMAZING KATE WINSLET OPENS UP ON DOING INTIMATE SCENES IN TITANIC

    Kate Winslet| 'അത് ശരിക്കും മനോഹരമായിരുന്നു'; ടൈറ്റാനിക്കിലെ ഇന്റിമേറ്റ് സീനുകളെ കുറിച്ച് കേറ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ്

    താൻ അവതരിപ്പിച്ച റോസ് എന്ന കഥാപാത്രം ഡികാപ്രിയോയുടെ ജാക്കുമായി പ്രണയത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

    )}