നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NCB FILES CHARGESHEET IN SUSHANT SINGH RAJPUT CASE

    Sushant Singh Rajput Case| കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് നാർകോടിക്സ് ബ്യൂറോ; റിയ ചക്രബർത്തി അടക്കം 35 പേർ

    റിയ ചക്രബർത്തി, സഹോദരൻ ഷോവിക് ചക്രബർത്തി എന്നിവരടക്കം എന്നിവരടക്കം 35 പേരാണ് കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത്

    )}