നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » TIGHT SECURITY IN US CITIES AFTER THE FILM JOKER RELEASED NEW

    വില്ലനാകുന്ന 'ജോക്കർ'; സിനിമ റിലീസായ നഗരങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ

    സിനിമ പ്രദർശനത്തിനെത്തുമ്പോൾ നഗരങ്ങളിൽ അക്രമസംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെന്ന ഭീതിയാണ് അധികൃതർക്ക്

    )}