നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » WHY IS INDIA FACING COAL SHORTAGE

    Coal Shortage| ശേഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കൽക്കരി; രാജ്യത്ത് കൽക്കരി ക്ഷാമം എന്തുകൊണ്ട്?

    ഊർജ ഉത്പാദനം വർധിച്ചതും കനത്ത മഴയില്‍ കല്‍ക്കരി ഖനികൾ വെള്ളത്തിലായതുമാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണം.

    )}