നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » RAHUL GANDHI JUMPS INTO THE SEA WITH FISHERMEN CASTS NETS AND EATS FOOD COOKED IN BOAT RV TV

    Rahul Gandhi| മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം കടലിൽച്ചാടി, വലയൊതുക്കി, ബോട്ടിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

    മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ബോട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ചു മീൻ പാകം ചെയ്തു. തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം കൂടി രാഹുൽഗാന്ധിയും മീൻ കഴിച്ചു. (റിപ്പോർട്ട് - വി വി വിനോദ്)

    )}