നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » life » SHAZNEEN ALI WHO THE CAKE MAKER OF MAMMOOTTYS BIRTHDAY

  മമ്മൂക്ക മുറിച്ച പോലൊരു കേക്ക് അടുത്ത പിറന്നാളിന് മുറിച്ചാലോ? ഐഡിയ ഷസ്നീൻ പറഞ്ഞുതരും

  ഓർഡറുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നതിനാൽ ഓൺലൈനായും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. താമസിയാതെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

  • News18
  • |
  )}