• HOME
 • »
 • NEWS
 • »
 • opinion
 • »
 • പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം: 'വിവാദങ്ങളെ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നില്ല; സംവാദങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നതിൽ മടിയുമില്ല'

പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം: 'വിവാദങ്ങളെ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നില്ല; സംവാദങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നതിൽ മടിയുമില്ല'

''പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് തയാറാക്കിയ ചർച്ചാകുറിപ്പുകൾ അടങ്ങിയ കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ സ്കൂൾ സമയമാറ്റം, ജൻഡർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിലെ തീരുമാനമായും സർക്കാർ നയമായും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്''

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

 • Share this:

  വി. ശിവൻകുട്ടി

  കേരള സർക്കാർ തുറന്ന മനസ്സോടെയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിവരുന്നത്. മികച്ച ഭാവി തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഒരേ മനസ്സോടെ കേരളം മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ട കാലമാണ്. കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ പാഠ്യപദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. ദേശീയപാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് ( എൻ.സി.എഫ്.) 2005 ന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് 2007 രൂപപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം സമഗ്രമായി പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് കേരളം ഒരുങ്ങുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുവരെ സ്കൂൾ പ്രായത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ 64.23 ലക്ഷം കുട്ടികളിൽ 46.29 ലക്ഷം കുട്ടികൾ (72.06 %) പഠിക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അൺ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനമെങ്കിലും കേരള സിലബസാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ഭാവി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ കേരള സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

  കേന്ദ്രസർക്കാർ 2020 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രീസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം, മുതിർന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെ നാല് മേഖലകളിലായി സംസ്ഥാനം പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനകീയ സംവാദങ്ങളിലൂടെ 2007 ൽ തയാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. 2013 ൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലും സാങ്കേതിക രംഗത്തും ബോധനശാസ്ത്ര രംഗത്തും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നതാണ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാക്കുന്നത്. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇടപെടുന്നതിന് അറിവ്, കഴിവ്, നൈപുണി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ശാസ്ത്രീയമായി ഉൾച്ചേർക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ക്ലാസ് മുറികളെല്ലാം സാങ്കേതികവിദ്യാ സൗഹൃദമായെങ്കിലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ അനിവാര്യമായ തരത്തിലല്ല പാഠ്യപദ്ധതിയും പാഠപുസ്തകങ്ങളും നിലവിലുള്ളത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് . അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്ന കാര്യവും സ്കൂൾ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹ്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിജ്ഞാന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കൽ, പ്രാദേശിക സമ്പദ്ഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായും സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയെ പരിവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജനകീയമായ പാഠ്യപദ്ധതി രൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കും.

  Also Read- ‘കൗമാരക്കാരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയംഭോഗവും സ്വവർഗരതിയും’; വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി അബ്ദുറഹ്മാന്‍ രണ്ടത്താണി

  • കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുവാൻ വിവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം നീങ്ങുന്നവർ തയാറാകണം.
  • എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തി പാഠ്യപദ്ധതി രൂപീകരിക്കുവാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
  • കേരളത്തെപ്പോലെ വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പാഠ്യപദ്ധതി തയാറാക്കുന്നതിന് ആധാരമായ നിലപാട് രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
  • ജനകീയ ചർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിന് ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതിയെയാണ് സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.
  • വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി തയാറാക്കിയ ജനകീയ ചർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ കരട് രേഖ പാഠ്യപദ്ധതി കോർ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി സമർപ്പിച്ചു.
  • വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോർ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ചർച്ചാക്കുറിപ്പുകളാണ് ജനകീയ ചർച്ചയ്ക്കായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ നൽകിയത്.
  • പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ 26 മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിശ്ചയിച്ചു.
  • ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അതത് വിഷയത്തിന്റെ വിദഗ്ധർ, സർവകലാശാലകളിലെ പ്രൊഫസർമാർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ , കോളേജ്, സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ തല്പരരായ വ്യക്തികൾ എന്നിവരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
  • വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ദർശനം , ശൈശവകാല പരിചരണവും വികാസവും , പാഠ്യപദ്ധതിയും ബോധനശാസ്ത്രവും, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് , മൂല്യവിദ്യാഭ്യാസം, ഉൾച്ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം , ലിംഗ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം,അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം, മുതിർന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, രക്ഷാകർതൃ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 26 മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചാക്കുറിപ്പുകൾക്ക് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അന്തിമരൂപം നൽകിയത്.
  • സ്കൂൾതലം മുതൽ ജില്ലാതലം വരെ വിപുലമായ ജനകീയ ചർച്ചകൾക്കായി മികച്ച തയാറെടുപ്പുകളാണ് ഇത്തവണ നടത്തിയത്. സ്കൂൾ,പഞ്ചായത്ത് ,ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാതലങ്ങളിൽ ഇതിനായി സംഘാടകസമിതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും അവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
  • ജനകീയ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർക്ക് വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തി. ഇവരുടെയും പരിശീലനം ലഭിച്ച സമഗ്ര ശിക്ഷയിലെ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർച്ച നടന്നത്.
  • ജനകീയ ചർച്ചകളിൽ എല്ലാപേരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അതേപടി രേഖപ്പെടുത്തുവാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
  • ഗ്രൂപ്പടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂൾതലത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളെ 26 ഫോക്കസ് മേഖലകളായി സ്കൂളുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്കൂൾതല ജനകീയ ചർച്ചയുടെ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി.
  • സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടന്ന ജനകീയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപ്പറേഷൻ തലങ്ങ ളിലുള്ള ജനകീയ ചർച്ചകൾ നടന്നു.
  • അതത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടന്ന ചർച്ചകൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അവിടെയെത്തിയ ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവസരം നൽകി.
  • വ്യത്യസ്ത വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് തല ചർച്ചയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് 26 ഫോക്കസ് മേഖലകളിലായി പാഠ്യപദ്ധതി ജനകീയ ചർച്ചയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ക്രോഡീകരണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി.
  • തുടർന്ന് ബ്ലോക്ക് , ജില്ല തലങ്ങളിൽ പാഠ്യപദ്ധതി ജനകീയ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കുറിപ്പുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
  • പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികളോട് അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുവാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.
  • ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരിഷ്കരണ ചർച്ചയെ കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുവാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.
  • കുട്ടികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവും.
  • വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ക്രോഡീകരിച്ച കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബ്ലോക്കിന് കൈമാറും. ഇവ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും വിവിധ മേഖലകളായി ക്രോഡീകരിക്കും. തുടർന്ന് എസ്. സി. ഇ. ആർ. ടി. യ്ക്ക് കൈമാറും.
  • ക്രോഡീകരിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ച് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിലും പാഠപുസ്തക രൂപീകരണത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

  ഇത്തരം ജനകീയ ചർച്ചകളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധിപ്പേരുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും ഏതൊരാൾക്കും വ്യക്തിഗതമായി കേരളത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് തുറന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

  Also Read- ‘എനിക്ക് കണ്ണൂർ അങ്ങാടിയിൽ പറയാൻ കൊള്ളാത്തവ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ?’ അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി

  പരിഷ്കരണത്തിന് ആധാരമായ 26 ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിലപാട് രേഖകൾ തയാറാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആണ്. ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സെമിനാറുകൾ, ചർച്ചകൾ, പഠനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പാഠ്യപദ്ധതികളുടെ പരിശോധന എന്നിങ്ങനെ വിപുലമായ പഠനപരിപാടികൾ നടന്നുവരുന്നു. ജനകീയ ചർച്ചകളുടെയും ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുടെ നിലപാട് രേഖകളിലെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കരട് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

  • സ്കൂൾ , പ്രീ സ്കൂൾ , അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം, മുതിർന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. എന്നിങ്ങനെ നാലു മേഖലകളിലായി തയാറാക്കുന്ന കരട് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകളും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായുള്ള പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ രൂപീകരിക്കും.
  • തുടർന്ന് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിലബസ് ഗ്രിഡ് രൂപീകരിക്കും . പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനരേഖ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്കാദമിക വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചാണ് സിലബസിന് അന്തിമരൂപം നൽകുക.
  • സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കും.

  ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ ജനകീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് തയാറാക്കിയ ചർച്ചാകുറിപ്പുകൾ അടങ്ങിയ കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ സ്കൂൾ സമയമാറ്റം, ജൻഡർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിലെ തീരുമാനമായും സർക്കാർ നയമായും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കകളും പരിഗണിച്ച് ഏറെ സുതാര്യമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് കേരള സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

  ‘വിവാദങ്ങളെ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നില്ല. സംവാദങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും കേരളത്തിന് അനുകൂലമായ പാഠ്യപദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കും, സംശയം വേണ്ട. ഒരു മികച്ച ഭാവിതലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചരിത്ര ദൗത്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായി അണിചേരാം.

  (ലേഖകൻ, സംസ്ഥാന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്)

  Published by:Rajesh V
  First published: