നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » FORMER EMPLOYEE STEALS EXCAVATOR RAMS GATE AND DESTROYS 50 VANS AT MERCEDES BENZ FACTORY IN SPAIN 1

    മോഷ്ടിച്ച ജെ.സി.ബിയുമായി മുൻ ജീവനക്കാരന്റെ പരാക്രമം; ബെൻസ് ഫാക്ടറിയുടെ ഗേറ്റ് പൊളിച്ച് തകർത്തത് 50 വാനുകൾ

    പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന അൻപതോളം വാഹനങ്ങളാണ് ജെ.സി.ബി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്.

    )}