നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MEET JIJO WHO SPENT LOCKDOWN DAYS TO MAKE A SHIP ON HIS OWN MM TV

    ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ആരും ഇതുപോലെ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല; ഒഴിവു വേളയിൽ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച് ഒരാൾ

    ഒന്നരമാസത്തെ കഠിനാധ്വാനം  കൊണ്ട് ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച് ജിജോ ‌